?

Log in

v e r t i g o [entries|archive|friends|userinfo]

(no subject) [Dec. 30th, 2030|03:25 am]
t
Link6 -|---

(no subject) [Jan. 1st, 2014|10:38 pm]
t
vuosi vaihtui ja yhä kaikki kulkee kohti vääjäämätöntä loppuaan -
laadin kuitenkin joitain listoja:

2013Collapse )
Link---

(no subject) [Sep. 26th, 2013|03:47 am]
t
Untitled-16
Pakkomielteinen välinpitämättömyys;
vaeltelua hautausmaalla, viskon kiviä mereen jne.uusi tuollainen: tvvvxy.tumblr.com
Link---

(no subject) [Apr. 30th, 2013|05:36 pm]
t
Olemassaolon reunoilla asiatonta oleskelua. Täällä katujen nimet jäävät mieleen ja on vaikea eksyä. (Hieno teatteriesitys Caligulasta, jossa oli melkein Anna Karina.) Tänään vein jätesäkkiin käärityt näytetyöt Taideakatemiaan. Godspeed ja herran haltuun tai jotain. "That terrible mood of depression of whether it’s any good or not is what is known as The Artist’s Reward."
Link---

(no subject) [Dec. 31st, 2012|06:29 pm]
t
listoja asioista päättyvän vuoden ajalta tms.Collapse )
Link8 -|---

(no subject) [Oct. 7th, 2012|02:06 pm]
t
viime yönä kaupunki paloiCollapse )
Link4 -|---

sideshow [Sep. 23rd, 2012|11:25 pm]
t
Only later did I ask myself where I would live out the rest of my life if not in that backroad landscape, that remote paradise in which a house had been erected that seemed perfectly designed for me. But this same place, a true resting place in which I should have been able to live out the rest of my life in some kind of peace, was now only one more thing that I had to fear.

-Thomas Ligotti
Link---

(no subject) [Jun. 22nd, 2012|03:15 pm]
t
Link---

(no subject) [May. 18th, 2012|01:58 am]
t
aamulla kello viisiCollapse )
Link---

literature of failure [Apr. 25th, 2012|01:35 pm]
t
'Libraries are where you go when you're afraid of your dreams.'

ajattelen liikaa. pakoilen kaikkea kirjojen sivuille.
James Young: Songs they never play on the radio
David Barnett: Love & Poison
Link2 -|---

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]